Prawa autorskie i udostępnianie

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją CC BY-NC-SA 4.0 -

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0.

Użytkownik ma prawo do dzielenia się utworami i ich adaptacją na warunkach:

- Uznania autorstwa

- Użycia niekomercyjnego

- Na tych samych warunkach (tej samej licencji)

 

Z zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC-SA 4.0 znajdą Państwo na stronie:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

 

Treść licencji dostępna pod linkiem:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.