Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), Imagining and Space in the Post-Digitality – Between Visibility and Nonvisibility (Special Issue)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 13 marca 2019

Artykuły

Ilość

Imaging and Space in the Age of Post-Digitality - Introduction

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. VII–X
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.024.10362

Picturing the Dark Svalbard. Technology and the Invisible Landscape

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 473-492
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.025.10363

GREENING FACE: How Facial Expression is Made Sensible, from Pre-Christian Architectural Spaces to Post-Digital Smart Environments

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 493-535
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.026.10364

What You Touch Is (Not) What You See. The Haptic Unconscious and Digital In-corporeality in the Airport Space

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 536-549
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.027.10365

Skeuomorphs and Remediations: Working Environments for Consumer Virtual Reality Platforms

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 550-561
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.028.10366

Digitally Globalized Landscapes. The Evolution of Dataveillance Practices: Digital Distribution and Streaming Platforms

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 562-574
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.029.10367

Re-thinking Virtual and Physical Space through mobile technologies in William Gibson’s The Peripheral

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 575-587
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.030.10368

Sleep, Static Films and the Displacement of Attention and Distraction

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 588-597
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.031.10369

Recenzje

Rethinking Virtual Worlds: A Review of Gaming the System by David J. Gunkel

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 598-608
Data publikacji online: 13 marca 2019

City: creativity and mobility

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 609-618
Data publikacji online: 13 marca 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.