Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Opublikowano online: 4 kwietnia 2018

W kręgu idei

Sortuj według

Ruchliwa armia kultur

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 1–17
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.001.8588

Konstrukcje miejskości w projektach artystycznych Daniela Burena

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 18–32
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.002.8589

Klon umysłu, sobowtór, umysłowy bliźniak? Nieśmiertelność jako nieludzki inny

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 33–47
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.003.8590

Językowe performatywne insygnia władzy

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 48–63
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.004.8591

Pejzaże kultury

Widzieć − Rozumieć − Interpretować. Francesco Casetti o kinie i mediach

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 64–83
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.005.8592

Świat we mgle i świat za mgłą. Egzystencjalizm, realizm poetycki i amerykański film noir

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 84–99
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.006.8593

Szlakiem kobiecych ciał. Poczucie przynależności i strategie filmowego patrzenia

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 100–117
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.007.8594

Encountering the Virtual in Affective Spaces. Krzysztof Wodiczko’s OUT OF HERE War Veteran Project

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 118–129
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.008.8595

Dyskusja wokół artykułu Ulfa Hannerza

Cosmopolitanism: Three Faces

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 130–133
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018

Faceless cosmopolitanism

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 134–139
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018

Cosmopolitanism with a human rights face

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 140–145
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018

Omówienia i rozbiory

Digital Media and Textuality. From Creation to Archiving. Review [Daniela Cortes Maduro eds.] Media Upheavals series

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 146–150
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018

„Zawodowi swoi” i antropologia współczesności

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 151–160
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.