Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:

1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.

2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).

Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:

przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 29 sierpnia 2019

W kręgu idei

Sortuj według

Odwrócona ekonomia symboliczna protestu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 253-270
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.014.11597

Art as counterpublics? Modes of resistance in contemporary culture

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 271-286
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.015.11598

Kultura Głuchych – kultura oporu. Rozwój amerykańskiej Kultury Głuchych i konsekwencje jej implementacji w Polsce

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 287-313
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.016.11599

Pejzaże kultury

Autorefleksja i postkolonializm w GRASSI Museum für Völkerkunde w Lipsku

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 314-328
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.017.11600

Alterka – waluta buntu? O warszawskiej społeczności „Wymiennik” używającej pieniądza lokalnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 329-345
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.018.11601

Praktyki oporu współczesnego teatru alternatywnego na przykładzie działań artystycznych i pozateatralnych Fundacji Barak Kultury

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 346-357
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.019.11602

Sztuka, nie ropa. Artystyczny aktywizm kolektywu Liberate Tate

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 358-372
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.020.11603

Omówienia i rozbiory

Nowe studia o niepełnosprawności w humanistyce (o książkach Rosemarie Garland-Thomson piszą tłumaczki: Katarzyna Ojrzyńska i Natalia Pamuła)

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 373-382
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Obietnica studiów o niepełnosprawności. Na marginesie książki Jolanty Rzeźnickiej-Krupy Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało, tożsamość, performatywność

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 383-394
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Kulturoznawcze studia nad nadzorem

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 395-402
Data publikacji online: 29 listopada 2019