Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 4 kwietnia 2018

W kręgu idei

Sortuj według

Jak pocałować niebo. Program estetyczny György’ego Kepesa w kontekście powojennego kryzysu zaufania do instytucji naukowych

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
DOI 10.4467/20843860PK.18.009.9187

Elektryczny „zabobon”? Mesmeryzm wobec praktyk instytucjonalnych i naukowych Uniwersytetu Wileńskiego (1816-1818)

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.010.9188

You Never Step in the Same River Twice. Quixotic futures of tactical media. Interview with Brian Holmes by Arkadiusz Półtorak

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.011.9189

The sleep of reason. Arkadiusz Półtorak in conversation with Matthew Fuller

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.012.9190

Zalew irracjonalności? Niekoniecznie. O zaufaniu do nauki i jej autorytecie rozmawiają Łukasz Afeltowicz i Piotr Urbanowicz

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.013.9191

Pejzaże kultury

Jewish-Israeli Papercutting in the Light of Actor-Network Theory. Tracing the Chain of Transformations in Ethnographic Research

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.014.9192

Konceptualizacje snu i marzeń sennych w kulturach indygenicznych: perspektywa psycho-kulturowa

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.015.9193

Między afektami i emocjami

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.017.9720

Reportaż jako sztuka pamięci. Wokół książki „1945. Wojna i pokój” Magdaleny Grzebałkowskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.016.9194

Omówienia i rozbiory

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.