Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), Imagining and Space in the Post-Digitality – Between Visibility and Nonvisibility (Special Issue)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 13 marca 2019

Artykuły

Ilość

Image and Space in the Age of Post-Digitality. Introduction

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38),
Data publikacji online: 13 marca 2019

Picturing the Dark Svalbard. Technology and the Invisible Landscape

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38),
Data publikacji online: 13 marca 2019

GREENING FACE: How Facial Expression is Made Sensible, from Pre-Christian Architectural Spaces to Post-Digital Smart Environments

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38),
Data publikacji online: 13 marca 2019

What You Touch Is (Not) What You See. The Haptic Unconscious and Digital In-corporeality in the Airport Space

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38),
Data publikacji online: 13 marca 2019

Skeuomorphs and Remediations: Working Environments for Consumer Virtual Reality Platforms

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38),
Data publikacji online: 13 marca 2019

Digitally Globalized Landscapes. The Evolution of Dataveillance Practices: Digital Distribution and Streaming Platforms

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38),
Data publikacji online: 13 marca 2019

“Re-thinking Virtual and Physical Space through Mobile Technologies in William Gibson’s The Peripheral”

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38),
Data publikacji online: 13 marca 2019

Sleep, Static Films and the Displacement of Attention and Distraction

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38),
Data publikacji online: 13 marca 2019

Recenzje

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.