Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, Numer 31

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 30 czerwca 2016

Artykuły

Ilość

Teatralność oraz kategorie czasu i miejsca jako istotne zagadnienia w przekładzie dramatu

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

„Jak działać przekładami?” O tłumaczeniu tekstów dla teatru w kontekście performatywnego zwrotu w humanistyce

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Tłumacz na tropie, czyli o ruchu scenicznymw Phormio (wersy 981–989) Terencjusza

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Didaskalia w Orestei Ajschylosa jako projekt inscenizacji tłumacza (na przykładzie Ofiarnic)

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Recepcja kanonu Szekspirowskiego w Japonii w XIX i XX wieku: przejście od adaptacji (hon’an) do przekładu (hon’yaku) jako forma reinterpretacji międzykulturowej

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

„Upiory dawnych czasów”. Kilka uwag o przekładach dramatów Ibsena na język polski

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Między zyskiem a stratą. Redukcja i ekspansja w tłumaczeniu tekstów dla teatru na przykładzie polskich dramatów XX i XXI wieku

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Tłumacz jako “medium” (rzecz o literackości tłumaczenia teatralnego i teatralności tłumaczenia literackiego): przywołując duchy Kantora

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Jak tłumaczyć dialekt we włoskich tekstach teatralnych

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Tłumacz kontra płeć, czyli sceniczność w przekładzie – Cloud Nine Caryl Churchill

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Życie to sen: Calderón w nowej odsłonie

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Adaptacja jako krwawe bagno. Tłumacząc  spektakl 2008: Macbeth na angielski

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Poprawianie Hamleta – ćwiczenie warsztatowe

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Słuchowisko a przekład teatralny: Rough for Radio II Samuela Becketta

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Przekład jako praktyka humanistyczna

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Lektury

„Całkiem zgrabny epigramacik”. O dawnych polskich przekładach z perspektywy italianisty

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Peryferie peryferii w centrum zainteresowania badaczy

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Krytyka praktyka – Tomasza Swobody Powtórzenie i różnica

Przekładaniec, Numer 31,
Data publikacji online: 30 czerwca 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.