Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2016, Numer 33

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 18 września 2017

Artykuły

Ilość

Przekład i postkolonializm

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 7-25
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.020.7343

Tradycja, transkreacja, transkulturacja: eks-centryczny punkt widzenia

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 26-36
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.021.7344

Manifest antropofagiczny

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 37-45
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.022.7345

Polsko-postkolonialne podobieństwa? Recepcja tłumaczonej literatury postkolonialnej w Polsce (1970–2010)

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 46-70
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.023.7346

Różnica kulturowa w literaturze postkolonialnej – translacyjność w przekładzie

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 71-100
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.024.7347

Kipling po polsku. Ironiczne oblicze piewcy imperium

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 101-126
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.025.7348

Młoda Polska i Młod(sz)a Ukraina. Twórczość przekładowa i działalność popularyzatorska Władysława Orkana w perspektywie postkolonialnej

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 127-139
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.026.7349

Terra sonâmbulaznaczy Lunatyczna kraina. Wstęp do recepcji przekładów literatury luzoafrykańskiej w Polsce

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 140-158
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.027.7350

Polish up yourself and be no drag”. O anglojęzycznej literaturze karaibskiej po polsku

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 159-175
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.028.7351

„Opowieści, których nie trzeba przekładać?” – Behind the Beautiful Forevers Katherine Boo (2012) i Davida Hare’a (2014)

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 176-195
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.029.7352

„Widział na ulicy Murzyna, ale nie ludożercę”. O tłumaczeniu i poprawności politycznej

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 196-213
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.030.7353

Odzyskać siebie z Innego – Arabowie i islam we współczesnych arabskich przekładach literatury europejskiej

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 214-232
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.031.7354

Miłość do trzech pomarańczy Roberta Stillera: O niedokończonym projekcie translatorskim i fragmencie Sprężynowej pomarańczy (wersji N)

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 235-252
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.033.7356

Douglas Robinson, Charles Bernstein, VERSATORIUM i metonimiczna miłość powtórzenia, czyli tropy jako narzędzia krytyki przekładu

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 255-281
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.032.7355

Teleskopiczne oko. O Amerykańskim powojniu Czesława Miłosza Ewy Kołodziejczyk

Przekładaniec, 2016, Numer 33, s. 285-289
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.034.7357

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.