Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 28 września 2015

Artykuły

Ilość

Brodski i Benjamin – poszukiwanie prawdziwego znaczenia przekładu

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 9-32
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.001.4439

Mokre sny Brodskiego. Seksualność (i nie tylko) w autoprzekładzie

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 33-44
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.002.4440

Tajemnica Pogrzebu Bobo

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 45-56
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.003.4441

Doświadczenie emigracji w poezji Josifa Brodskiego

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 57-72
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.004.4442

Brodski w Stambule – czas, przestrzeń i orientalizm

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 73-94
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.005.4443

Kosmologia poety i podróżnika. Językowy i tekstowy obraz słońca, gwiazd i księżyca w poezji Josifa Brodskiego

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 95-110
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.006.4444

„Ten kraj zastygł w bezruchu”. Problematyka społeczno-polityczna w wczesnej poezji Josifa Brodskiego

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 111-124
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.007.4445

Hołd strumienia wobec źródła. Brodski i Polska - dzieje relacji i recepcji

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 125-139
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.008.4446

„Szorstkie odosobnienie”. Josif Brodski w wierszach i wspomnieniach Julii Hartwig

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 140-151
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.009.4447

„Tekst królewiecki” w dialogu. Pocztówka z miasta K. Josifa Brodskiego i Nowa pocztówka z miasta K. Tomasa Venclovy

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 152-165
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.010.4448

Dwie Wenecje, dwa modernizmy. Josif Brodski Tomasa Tranströmera  

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 166-178
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.011.4449

Ścieżka cieni. O poetyckich wymianach Brodskiego i Audena z językiem angielskim w tle

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski,
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.012.4450

Intelektualista jako projekt niemożliwy. Josif Brodski na kartach dziennika Susan Sontag (Jak świadomość związana jest z ciałem. Dzienniki, tom 2. 1964-1980)

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 190-200
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.013.4451

Zapis dyskusji panelowej poświęconej twórczości Brodskiego w kontekście przekładu (konferencja „Wrócić tam, gdzie nie było się dwadzieścia lat – Josifa Brodskiego powroty z historii”, Uniwersytet Jagielloński, grudzień 2013). Goście: Zakhar Ishov, Denis Akhapkin, Alexei Bragin, prowadzenie: Magda Heydel

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 203-214
Data publikacji online: 28 września 2015

O nietypowej funkcji metafory jako kryterium oceny ekwiwalencji tłumaczenia – na przykładzie liryki Mariny Cwietajewej  

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 217-232
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.015.4453

Zanurzeni w przekładzie: Arkadiusz Luboń,Przekraczanie obcości. Problemy przekładu w programach i twórczości poetów Nowej Fali, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 235-249
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.016.4454 www.ejournals.eu/Przekladaniec

Tłumacz na błędach się uczy: Miguel Tolosa Igualada, 2013. Don de errar. Tras los pasos del traductor errante [„Dar błądzenia. Śladami błądzącego tłumacza”] Castellón: Servei de comunicació i publicacions de la Universitat Jaume I, 315 stron.

Przekładaniec, 2015, Numer 30, Brodski, s. 250-257
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.017.4455

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.