Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2016, Numer 32

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 3 lutego 2017

Artykuły

Ilość

Greckie i łacińskie średniowiecze w nie-liturgicznej poezji: Kasja Mniszka i Carmina Burana

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Strategie przekładu „obciążonego” kulturowo a polski przekład Jonathan Edwards Reader

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Przedwojenna seria translatorska Tajemniczego dziecka E. T. A. Hoffmann

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Przekład z duszy leci bystro, nim się w metrum złamie, czyli o formie angielskich tłumaczeń Pana Tadeusza

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Dos lid funem ojsgehargetn jidiszn folkJicchoka Kacenelsona - po polsku

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Polski Hemingway

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Jadwiga Maurizio – uznana, nieznana, znajoma. Tłumaczka Lema

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Wielogłosowa powieść w translatorskim wielogłosie, czyli Anglicy na pokładzie Matthew Kneale’a

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Polscy wydawcy lilipuci jako idea-makers?

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

„Zmartwychwstanie śmieciarzy”. Interakcjonizm symboliczny i narracyjne trajektorie biograficzne w tekstach polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Koncepcje

Debiuty

Varia

Polska wersja Sekretów Aleksego z Piemontu

Przekładaniec, 2016, Numer 32,
Data publikacji online: 3 lutego 2017

Lektury

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.