Postarzałe przekłady – o niedostatkach istniejących tłumaczeń historii The Cat That Walked by Himself Rudyarda Kiplinga

Abstrakt

Dated Translations. On Shortcomings of Existing Polish Versions of Rudyard Kipling’s story The Cat That Walked by Himself
The existing Polish translations of Rudyard Kipling’s Just So Stories, created in early
20th century, seem faulty nowadays, mainly due to the loss of many stylistic features
of the original. One of the causes might be a generic absence: prose written in Polish
at the time does not bear any similarity to Kipling’s manner. The articles points out the
weaknesses of the two Polish translations of the story entitled The Cat That Walked by
Himself. It concludes with the attempt at a new translation.

Słowa kluczowe: Kipling, stories, translation, children’s literature
References

Kipling R. 1904. Takie sobie bajeczki, Warszawa.

Kipling R. 1916. Takie sobie bajeczki. Wybór z książki Rudyarda Kiplinga p.t. ‘Just so stories’, Warszawa.

Kipling R. 1921. Just So Stories = Takie sobie opowiadania, Warszawa.

Kipling R. 1993. Just So Stories, Ware.

Kokot J. 2000. O polskich tłumaczeniach Winnie the Pooh A. A. Milne’a, w: M. Ogonowska (red.), Przekładając nieprzekładalne, Gdańsk.

Kozak J. 2009. Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis, Warszawa.

Kuliczkowska K. 1983. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918. Zarys monografi czny, materiały, Warszawa.

Ogonowska M. (red.). 2000. Przekładając nieprzekładalne, Gdańsk.

Venuti L. 1995. The Translator’s Invisibility. A History of Translation, London-New York.

  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.