Pieśni ekstatycznej rozpaczy. Miłosz i kontrkultura

Marcin Jaworski

Abstrakt

SONGS OF ECSTATIC DESPAIR. MIŁOSZ AND COUNTERCULTURE
This article discusses the relationship between American counterculture of the 1960s and Miłosz’s poetry created during that time in Berkeley. The poet observes the student revolt through the prism of his own experience with history, including his leftist sympathies. He is critical both of the naïve hippie postulates and Herbert Marcuse’s new version of Marxism. However, he treats counterculture as a symptomatic response to vital problems of the Western civilization of the second half of the twentieth century. He considers the infl uence of art on power, totalitarian as well as democratic. He sees the necessity of commitment, though he asks about its form and effects. Countercultural experiments coincide also with Miłosz’s own search for “a more capacious form” and with the epiphanies described in his poems.

Słowa kluczowe: Czesław Miłosz, counterculture, engaged literature, Marxism, epiphany
References

Fiut A. 1998. Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków: Wydawnictwo Literackie. Franaszek A. 2011. Miłosz. Biografi a, Kraków: Znak.

Jarniewicz J. 2012. Niepotrzebna opona na skraju drogi, czyli Miłosz rozlicza się z Ginsbergiem, „Przekładaniec” 25, s. 142–154.

Jawłowska A. 1975. Drogi kontrkultury, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kołakowski L. 2000. Główne nurty marksizmu. Część III. Rozkład, Poznań: Zysk i S-ka.

Marwick A. 1998. The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and United

States, c.1958–c.1964, New York: Oxford University Press.

Miłosz Cz. 2000. Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków: Znak.

––––– 2003. Wiersze, t. 3, Kraków: Znak.

––––– 2004. Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Kraków: Znak.

––––– 2009. Wiersze, t. 5, Kraków: Znak.

Nycz R. 2001. Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków: Universitas.

Siemek M.J. 2010. Rozum między światłem i cieniem oświecenia, w: M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.