Wstęp

Anna Jankowska,

Agnieszka Szarkowska

Abstrakt
Słowa kluczowe: audio description, intersemiotic translation, interlingual translation, script creation

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.