Polifoniczność w przekładzie  czyli wielogłosowość dzieła contra głos tłumacza

Kinga Rozwadowska

Abstrakt

Polyphony in Translation. Multivocality vs Translator's Voice
The aim of the paper is to discuss the book by Magdalena Pytlak on Polish and Bulgarian translations of Dostoyevski’s novel The Devils. Pytlak presents a diachronic analysis of the presence of Dostoyevski’s work in both contexts and singles out the canonical translations for each of them: Zagórski/Podgórzec for Polish and Rajczew for Bulgarian ones. Bachtin’s notion of narrative polyphony is the main methodological tool Pytlak uses. Conclusions drawn for the detailed analysis of translation series in both languages concern the level of trust on the part of the translator towards both the writer and the reader. The translator’s task is not to explain but let the reader decide for themselves as to the interpretation of the translated text. This controversial idea is an object of discussion in the present paper.

Słowa kluczowe: Dostoyevski, Bachtin, polyphony, translation series, intersemiotic translation
References

Pytlak M. 2013. Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają Biesy Fiodora Dostojewskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miłosz Cz. 2010. Rosja. Widzenie transoceaniczne. Tom I. Dostojewski – nasz współczesny, Warszawa: Zeszyty Literackie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.