Polski Hemingway

Anna Rogulska

Abstrakt

The author reflects on the phenomena of the vast popularity of Ernest Hemingway in Poland after 1956 in contrast to his unpopularity in the 21st century. In the analysis of translations by Bronisław Zieliński, it turns out that the Polish version of Hemingway’s writing differs from the English one. Polish translations of Hemingway were published due to several political reasons and they were adapted to fit into Polish readers’ expectations. The article contains an analysis of short excerpts from The Sun Also Rises. The author concludes that new Polish translations of Hemingway’s prose are very much needed.

Słowa kluczowe: Ernest Hemingway, Bronisław Zieliński, Słońce też wschodzi, styl, udomowienie, polityka przekładu
References

Braun A. 1958. Stracone pokolenie lat dwudziestych, „Nowa Kultura” 31, s. 26.

Brycht A. 1962. Noc środku życia, w: A. Brycht, Opadanie ziemi, Warszawa: Pax, s. 112–122.

Buzek J. 1997. Wychowałem się na Hemingwayu, „Tygodnik Solidarność” 44, s. 1–3.

Czeszko B. 1960. Polowanie Hemingwaya, „Przegląd Kulturalny” 17, s. 413.

Dzierżanowska H. 1961. Łowy literatura, „Nowa Kultura” 21, s. 17.

Frühhling J. 1957. Grzęzawisko pesymizmu, „Nowe Książki” 18, s. 1100.

Hemingway E. 1987. 49 opowiadań, przeł. M. Michałowska, J. Zakrzewski, B. Zieliński, Warszawa: PIW.

–––– E. 1957. The Sun Also Rises, London: Pan Books Ltd.

–––– 1966. Słońce też wschodzi, przeł. B. Zieliński, Warszawa: PIW.

Hłasko M. 1995. Piękni dwudziestoletni, Lublin: PWZN „Print 6”.

Janicka B. 1999. Ścinki: Papa Hemingway, „Kino” 9, s. 61.

Jastrun T. 1999. Bokser literatury, „Polityka” 30, s. 50.

Jordan M. 1999. Twarz Hemingwaya, „Wprost” 20, dodatek, s. 8.

Kitrasiewicz P. 1999. Corrida losem legendą, „Magazyn Literacki” 5, s. 49–50.

Levin H. 1968. Styl Hemingwaya, przeł. L. Elektorowicz, „Życie Literackie” 43, s. 11.

Maciąg W. 1961. Ostatni pisarz epoki heroizmu, „Życie Literackie” 29, s. 5.

Michałowska M. 1997. Ernest Hemingway. Do zobaczenia, stary wilku, Warszawa: Prószyński S-ka.

Niemojewski M. 1999. Czy Papa Hemingway się starzeje, „Nowe Książki” 9, s. 24–25.

Pisać jak Hemingway albo Masłowska?, „Gazeta Wyborcza” 5.09.2003.

Stefański B. 1989. Śladami Hemingwaya Afryce, „Płomyk” 2, s. 15.

Stawiński J. 1958. Krzyk nieutraconych nadziei, „Nowe Książki” 14, s. 848–849.

Szarawiec A. 1989. Hemingway – mój idol!, „Płomyk” 7, s. 19.

Śniegi Kilimandżaro inne opowiadania [nota]. 1966. „Nowe Książki” 14, s. 441.

Tremer J. 1973. Nieznany Hemingway, „Trybuna Ludu” 251, s. 18.

Tyrmand L. 2011. Dziennik 1954: wersja oryginalna. Kraków: Wydawnictwo MG.

Varga K. 2013. Pojedynek na klaty, czyli debata literacka, „Gazeta Wyborcza” 172, „Duży Format”, s. 3.

Wiśniowski B. 1963. Faulkner, Hemingway, Steinbeck. Warszawa: Czytelnik.

Wojciechowska I. 1980. Nie tylko Hemingway, „Gazeta Zachodnia” 169, s. 8.

Zieliński S. 1959. Cieśninie Florydzkiej, „Nowe Książki” 12, s. 721–722.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.