Wielogłosowa powieść w translatorskim wielogłosie, czyli Anglicy na pokładzie Matthew Kneale’a

Krzysztof Filip Rudolf

Abstrakt

The paper presents a unique and unprecedented translatorial enterprise in which Matthew Kneale’s novel English Passengers was rendered into Polish by a group of twenty-one translators. The book is discussed within the framework of the genre of polyphonic novel and compared to Joseph Conrad’s Heart of Darkness and Shakespeare’s The Tempest. The whole process of translating the novel is described in detail, and numerous problematic issues concerning translatorial problems are addressed.

Słowa kluczowe: powieść polifoniczna, przekład zbiorowy, Matthew Kneale
References

Achebe Ch. An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness, http://polonistyka.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0007/259954/Chinua-Achebe,-An-Image-of-Africa.-Racism-in-Conrads-Heart-of-Darkness.pdf (dostęp: 15.06.2015).

Bachtin M. 1983. Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, w: E. Czaplejewicz, E. Kasperski (red.), Bachtin. Dialog – Język – Literatura, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Berman A. 2009. Przekład jako doświadczenie obcego, przeł. U. Hrehorowicz, w: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Znak.

Dębska K. 2012. Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego, Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.

Foer J.S. 2002. Everything is Illuminated, London: Quality Paperbacks Direct.

––––– 2003. Wszystko jest iluminacją, przeł. M. Kłobukowski, Warszawa: W.A.B.

Gajdziński M. 2014. wojnie słów kilka na marginesie polskiego tłumaczenia powieści Anglicy na pokładzie skreślonych, „Bliza. Kwartalnik Artystyczny” 4(21).

Glendening, J. 2013. Science and Religion in Neo-Victorian Novels: Eye of the Ichtyosaur, New York: Routledge.

Gutleben Ch. 2001. Nostalgic Postmodernism: The Victorian Tradition and the Contemporary British Novel, Amsterdam: Rodopi.

Jarniewicz J. 2012. Gościnność słowa. Szkice przekładzie literackim, Kraków: Znak.

Kneale M. 2001. English Passengers, London: Penguin Books.

––––– 2014. Anglicy na pokładzie, przeł. M. Alenowicz, M. Wojtyna, K.F. Rudolf, Ł. Golowanow, A. Żbikowska, M. Pawlak, N. Chycka, J. Byczkowski, J. Trojnar, P. Klekotka, J. Stepnowska, M. Aleksandrowicz-Wojtyna, M. Topa, A. Grzona, B. Lewandowski, A. Brożek, M. Crickmar, A. Arumińska, J. Szcześniak, K. Wiszniewska-Mazgiel, K. Kręglewska, Gdańsk: Wiatr od Morza.

Ross M.L. 2006. Race Riots: Comedy and Ethnicity in Modern British Fiction, Montreal: McGill-Queen’s University Press.

Säckel S., Gobel W., Hamdy (eds.). 2009. Semiotic Encounters. Text, Image, and Trans-Nation, Amsterdam: Rodopi.

Sulmicki M. 2011. From Van Diemen’s: Insular Minorities in Matthew Kneale’s English Passengers, w: Island and Britishness: Global Perspective, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Wallhead C. 2003. To Voice or Not to Voice the Tasmanian Aborigines: Novels by Matthew Kneale and Richard Flanagan, „Revista Alicantina de Estudios Ingleses” 16.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.