Artykuły

Ilość

Przekład i postkolonializm

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Tradycja, transkreacja, transkulturacja: eks-centryczny punkt widzenia

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Manifest antropofagiczny

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Polsko-postkolonialne podobieństwa? Recepcja tłumaczonej literatury postkolonialnej w Polsce (1970–2010)

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Różnica kulturowa w literaturze postkolonialnej – translacyjność w przekładzie

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Kipling po polsku. Ironiczne oblicze piewcy imperium

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Młoda Polska i Młod(sz)a Ukraina. Twórczość przekładowa i działalność popularyzatorska Władysława Orkana w perspektywie postkolonialnej

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Terra sonâmbulaznaczy Lunatyczna kraina. Wstęp do recepcji przekładów literatury luzoafrykańskiej w Polsce

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

„Polish up yourself and be no drag”. O anglojęzycznej literaturze karaibskiej po polsku

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

„Narratives with no need for translation?” – Behind the Beautiful Forevers Katherine Boo (2012) i Davida Hare’a (2014)

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

„Widział na ulicy Murzyna, ale nie ludożercę”. O tłumaczeniu i poprawności politycznej

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Odzyskać siebie z Innego – Arabowie i islam we współczesnych arabskich przekładach literatury europejskiej

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Douglas Robinson, Charles Bernstein, VERSATORIUM i metonimiczna miłość powtórzenia, czyli tropy jako narzędzia krytyki przekładu

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Miłość do trzech pomarańczy Roberta Stillera: O niedokończonym projekcie translatorskim i fragmencie Sprężynowej pomarańczy (wersji N)

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Teleskopiczne oko. O Amerykańskim powojniu Czesława Miłosza Ewy Kołodziejczyk

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.