Tradycja, transkreacja, transkulturacja: eks-centryczny punkt widzenia

Haroldo de Campos

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.