Douglas Robinson, Charles Bernstein, VERSATORIUM i metonimiczna miłość powtórzenia, czyli tropy jako narzędzia krytyki przekładu

Inez Okulska

Abstrakt
Słowa kluczowe: tTranslation theory, literary translation, tropes, rhetoric, translation critics

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.