Teleskopiczne oko. O Amerykańskim powojniu Czesława Miłosza Ewy Kołodziejczyk

Karol Stefańczyk

Abstrakt

Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza[The American postwar of Czesław Miłosz’s] is a book based on Ewa Kołodziejczyk's research in Yale library, where she found some rare articles, which Milosz had written while his first stay in US as Polish communists’ representative. Kolodziejczyk splits Milosz’s activites into diplomatic, popularizing, and literary ones. Her main concept is “the telescopic eye”. It lets her tie all the Milosz’s interests while his stay in US. Also, such concept emphasizes Milosz’s rapacity towards the world as a whole. Thanks to that, Kolodziejczyk is able to create a coherent, convincing narration of short, but crucial Milosz’s episode in late 40s.

Słowa kluczowe: modernizm, amerykańska poezja, powojnie, komunizm, historia idei
References

Kołodziejczyk E. 2015. Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa: IBL.

Miłosz C. 2001. Rodzinna Europa, Kraków: Znak.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.