Przekładaniec,2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Rok wydania: 2018
Redakcja numeru : Magda Heydel, Zofia Ziemann

Artykuły

Ilość

Przetłumaczyć świat. Socjotranslatologia według Alicji Iwańskiej

Przekładaniec, 2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 7–18
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.009.9551

Opowieść o życiu i twórczości Zofii Ernst (1918–1994)

Przekładaniec, 2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 19–33
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.010.9552

„Szekspir to był nawet zdolny gość”. Początek kariery tłumaczeniowej Stanisława Barańczaka

Przekładaniec, 2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 34–47
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.011.9553

Przekład autorski: między literaturą narodową a „obywatelstwem światowym” (na przykładzie Marii Kuncewiczowej i Janusza Głowackiego)

Przekładaniec, 2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 48–63
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.012.9554

Przekłady niebezpośrednie w polsko-włoskich relacjach literackich w dwudziestym wieku. Rekonesans zagadnienia

Przekładaniec, 2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 64–86
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.013.9555

Jak w krzywym zwierciadle. Przekładowy obraz francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce po roku 1918

Przekładaniec, 2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 87–103
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.014.9556

„Mała” historia przekładu. Złoty wiek angielskiej literatury dziecięcej w tłumaczeniach na język polski – zarys

Przekładaniec, 2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 104–123
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.015.9557

Spojrzenie z oddali: historia przekładu literackiego w Polsce z perspektywy projektu „Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane”

Przekładaniec, 2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 124–141
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.016.9558

Fandom i markowe wszechświaty: ewolucja czynników wpływających na polskie przekłady anglojęzycznej fantastyki

Przekładaniec, 2018, Numer 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 142–154
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.017.9559

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.