Przekładaniec,2019 - Translation and Memory

Redaktor numeru: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Rok wydania: 2019


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość

Naturellement: Speech Variants of Holocaust Bystanders in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 7-25
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.009.11384

„Why don’t you tell them…” Unheard Voices in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 26-53
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.010.11385

Bystanders Speaking. The Language Identity of the People of Chełmno in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 54-74
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.011.11386

The Sequence Outside the Church in Claude Lanzmann’s Shoah: Some Comments from a Linguist

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 75-107
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.012.11387

Translatio and Memory as Cultural Metaphors. Analogies, Touch Points, and Interactions

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 108-136
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.013.11388

Literary Translation as a Medium of Travelling Memory

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 137-158
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.014.11389

It Gives You Shivers: Translating Polish Holocaust Testimony into Brazilian Portuguese

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 159-176
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.015.11390

The Cinematic Figure of an Interpreter in a Nazi Concentration Camp. The Case Study of Marta Weiss in The Last Stage by Wanda Jakubowska

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 177-193
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.016.11391

A Misbehaved Testimony of the Shoah and the Disciplines of Memory: Vera Gran: The Accused by Agata Tuszyńska in the Original and in Translation

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 194-227
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.017.11392

Self-translation as a Ghost Story: Vladimir Nabokov’s The Eye

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 228-254
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.018.11393

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.