Artykuły

Ilość

The Bright and the Dark Sides of the Culture of Translation

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 7-14
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.033.1450

Traduttore traditore: Is It Possible to Translate Ancient Greek Texts?

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 15-27
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.034.1451

The Historian of Antiquity and the Art of Translation: Marginal Notes to a Translation of Plutarch’s Lives

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 28-46
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.035.1452

Eros with a Veneer: Translating Erotica in Ancient Comedy

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 47-55
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.036.1453

The Quest for the Golden Fleece: on Translating Apollonius Rhodius’ Argonautica

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 56-70
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.037.1454

Translation Criticism in Ancient Rome. Aulus Gellius, Attic Nights

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 71-86
DOI 10.4467/16891864ePC.13.038.1455

For a Tin Ingot: The Archaeology of Oral Interpretation

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 87-101
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.039.1456

To Konstantynowa Sobieska on her Leaving Żółkiew: On a Translation of the Latin Octavia

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 102-123
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.040.1457

Restoring the Original Meaning: Jewish Translations of the New Testament

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 124-137
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.041.1458

Occulta sapientiae. Czesław Miłosz Translates Psalm 51

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 138-153
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.042.1459

Maria Sułkowska’s Translation of Shakespeare’s Sonnets

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 154-170
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.043.1460

Cinderella’s Metamorphoses: A Comparative Study of Two English Translations of Perrault’s Tales

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 171-188
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.044.1461

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.