Lista recenzentów współpracujących

2015-2018
 
prof. nadzw. dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (IBL PAN)
 
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski)
 
prof. Marta Gibińska (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Irena Grudzińska-Gross (Princeton University)
 
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Aurelia Klimkiewicz (York University, Toronto)
 
prof. Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 
prof. nadzw. dr hab. Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 
dr hab. Ewa Rajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Skórczewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 
prof. nadzw. dr hab. Ewa Skwara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Zajas (Uniwersytet Jagielloński)

 

2010-2014

prof. Jerzy Jarniewicz (Uniwersytet Warszawski)

prof. Zdzisław Wawrzyniak (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)

prof. Alicja Baluch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Andrzej Pawelec (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Andrzej Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Marek Tomaszewski (INALCO, Paryż)

prof. Laura Quercioli Mincer (Università di Genova)

prof. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.