Lista recenzentów współpracujących

prof. Jerzy Jarniewicz (Uniwersytet Warszawski)

prof. Zdzisław Wawrzyniak (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)

prof. Alicja Baluch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Irena Grudzińska-Gross (Princeton University)

prof. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Andrzej Pawelec (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Andrzej Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Marek Tomaszewski (INALCO, Paryż)

prof. Laura Quercioli Mincer (Università di Genova)

prof. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.