Kontakt

Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 64
31-044 Kraków

email: przekladaniec@uj.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.