Indeksacja w bazach danych

Czasopismo Przedkładaniec jest indeksowane w następujących bazach danych:

SCOPUS

SCImago Journal & Country Rank

 ERIH PLUS

 CEEOL - Central and Eastern European Online Library

 CEJSH  - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

 

ICI Journals Master List 2016: ICV 2018: 102.62

ProQuest

EBSCO Publishing (Humanities Source)

 EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

 Linguistic Bibliography

Katalog Czasopism Kulturalnych

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.