Indeksacja w bazach danych

Czasopismo Przedkładaniec jest indeksowane w następujących bazach danych:

SCOPUS (Accepted for inclusion)

ERIH PLUS

Central and Eastern European Online Library

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

NSD

ICI Journals Master List 2016: 75.75

ProQuest

EBSCO Publishing (Humanities Source)

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

Linguistic Bibliography

Katalog Czasopism Kulturalnych

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.