Zespół redakcyjny

  • Redaktor naczelna: Magda Heydel (Kraków)
  • Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
  • Agnieszka Romanowska (Kraków)
  • Agata Hołobut (Kraków)
  • Anna Skucińska (Kraków)
  • Monika Woźniak (Rzym)
  • Elżbieta Wójcik-Leese (Kopenhaga)
  • Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska
     

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.