Rada naukowa

Edward Balcerzan, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Jacek Baluch, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Claire Cavanagh, Northwestern University, Chicago

Marta Gibińska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jerzy Jarniewicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Magdalena Nowotna, INALCO, Paryż

Bożena Shallcross, University of Chicago

Elżbieta Skibińska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.