Zaproszenie do nadsyłania abstraktów

Słowo/obraz w przekładzie

pod red. Agaty Hołobut i Jakuba Jankowskiego

W najnowszym numerze Przekładańca zachęcamy do dyskusji nad przekładem słowa wpisanego w kontekst wizualny – słowa które dopowiada, opowiada, podkreśla, przekreśla lub tworzy obraz. Już ćwierć wieku temu amerykański badacz kultury wizualnej, W.J.T. Mitchell, nagiął prawa typografii, żeby unaocznić różne aspekty współistnienia słowa i obrazu: ich symbiozę (imagetext), konflikt (image/text), dynamikę wzajemnych relacji (image-text). W najnowszym numerze Przekładańca chcemy przyjrzeć się tym zjawiskom w świetle teorii i praktyki tłumaczenia; podjąć refleksję nad dawnym i współczesnym obliczem tekstów multisemiotycznych (powieści graficznych, książek obrazkowych i ilustrowanych, albumów), lecz również szeroko pojętego tekstu wizualnego, w przekładzie.

Jakie wyzwania stawiają przed autorami, tłumaczami i teoretykami? Czy przekładoznawstwo może rzucić nowe światło na relacje słowa i obrazu? Czy wypracowało narzędzia opisu tych relacji oraz ich wpływ na przekład międzyjęzykowy? Jak obecność warstwy wizualnej wpływa na decyzje tłumaczy? Czy ulega zmianom w procesie przekładu?

Do współpracy zapraszamy również twórców i badaczy komiksu. Czy tłumaczenie komiksu potrzebuje swojej własnej teorii? Kto tłumaczy komiksy i jak? Czy istnieje przestrzeń krytycznej oceny jakości przekładu komiksu? Czy refleksja nad jego jakością może się komuś przydać? Czy wydawcy wyciągają wnioski z popełnionych błędów dotyczących przekładu? Jakie zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania wpływają na tłumaczone w komiksie teksty? Interesują nas koncepcje teorii przekładu, które można zaadaptować na potrzeby tłumaczenia komiksu, oraz te aspekty teorii komiksu, które w sposób twórczy można włączyć do przekładoznawczej refleksji. Interesuje nas to, co na temat przekładu komiksu mówią jego fani oraz konfrontacja ich refleksji z teoretycznym stanowiskiem translatologicznym. Interesuje nas analityczna krytyka konkretnych przypadków poprzez porównanie tekstu wyjściowego i docelowego. Wreszcie, interesuje nas wszystko to, co od strony naukowej, na poważnie, można powiedzieć o tym „niepoważnym” medium. Do tej pory refleksje na temat przekładu komiksu nie doczekały się szerszego opracowania w Polsce. Teraz nadarza się ku temu okazja.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów artykułów (ok. 500 słów) na adres przekładaniec@uj.edu.pl do 30 listopada 2016 roku. Autorzy pozytywnie rozpatrzonych propozycji zostaną poproszeni o przesłanie pełnych tekstów (ok. 35 tys. znaków) do 30 kwietnia 2017 roku. Planowany termin publikacji: wrzesień 2017. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.