Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version, (Post)colonial Translation

Redaktor numeru: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Agnieszka Romanowska
Opublikowano online: 21 lipca 2018

Artykuły

Ilość

Narratives with No Need for Translation?” Behind the Beautiful Forevers by Katherine Boo (2012) and David Hare (2014)

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.006.9828

“He Saw a Black Man in the Street, but Not a Cannibal”. Translation and Political Correctness

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.007.9829

Recovering the Self from the Other: Arabs and Islam in Contemporary Arabic Translations of European Literature

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.008.9830

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.