Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version, (Post)colonial Translation

Redaktor numeru: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Agnieszka Romanowska
Opublikowano online: 21 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

“He Saw a Black Man in the Street, but Not a Cannibal”. Translation and Political Correctness

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 12 grudnia 2018

“Polish Up Yourself and Be No Drag:” The Joy and Jeopardy of Reading Anglophone Caribbean Literature in Translation

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 12 grudnia 2018

Cultural Difference in Translation: Translationality of Postcolonial Literature

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,

Kipling in Polish: The Ironic Face of the Poet of the Empire 

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 12 grudnia 2018

Narratives with No Need for Translation?” Behind the Beautiful Forevers by Katherine Boo (2012) and David Hare (2014)

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 12 grudnia 2018

Polish-Postcolonial Similarities. Reception of Translated Postcolonial Literature in Poland (1970–2010)

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 12 grudnia 2018

Recovering the Self from the Other: Arabs and Islam in Contemporary Arabic Translations of European Literature

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 12 grudnia 2018

Terra sonâmbula Means Lunatyczna kraina: An Introduction to the Reception of Translated Luso-African Prose in Poland

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Numer 33 English Version,
Data publikacji online: 12 grudnia 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.