Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2016, Numer 33

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 18 września 2017

Artykuły

Ilość

Tradycja, transkreacja, transkulturacja: eks-centryczny punkt widzenia

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Teleskopiczne oko. O Amerykańskim powojniu Czesława Miłosza Ewy Kołodziejczyk

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Różnica kulturowa w literaturze postkolonialnej – translacyjność w przekładzie

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Przekład i postkolonializm

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Polsko-postkolonialne podobieństwa? Recepcja tłumaczonej literatury postkolonialnej w Polsce (1970–2010)

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Odzyskać siebie z Innego – Arabowie i islam we współczesnych arabskich przekładach literatury europejskiej

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Młoda Polska i Młod(sz)a Ukraina. Twórczość przekładowa i działalność popularyzatorska Władysława Orkana w perspektywie postkolonialnej

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Miłość do trzech pomarańczy Roberta Stillera: O niedokończonym projekcie translatorskim i fragmencie Sprężynowej pomarańczy (wersji N)

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Manifest antropofagiczny

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Kipling po polsku. Ironiczne oblicze piewcy imperium

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Douglas Robinson, Charles Bernstein, VERSATORIUM i metonimiczna miłość powtórzenia, czyli tropy jako narzędzia krytyki przekładu

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Terra sonâmbulaznaczy Lunatyczna kraina. Wstęp do recepcji przekładów literatury luzoafrykańskiej w Polsce

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

„Widział na ulicy Murzyna, ale nie ludożercę”. O tłumaczeniu i poprawności politycznej

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

„Polish up yourself and be no drag”. O anglojęzycznej literaturze karaibskiej po polsku

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

„Narratives with no need for translation?” – Behind the Beautiful Forevers Katherine Boo (2012) i Davida Hare’a (2014)

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.