Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 29 czerwca 2018

Artykuły

Ilość

Przetłumaczyć świat. Socjotranslatologia według Alicji Iwańskiej

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 7–18
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.009.9551

Opowieść o życiu i twórczości Zofii Ernst (1918–1994)

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 19–33
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.010.9552

„Szekspir to był nawet zdolny gość”. Początek kariery tłumaczeniowej Stanisława Barańczaka

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 34–47
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.011.9553

Przekład autorski: między literaturą narodową a „obywatelstwem światowym” (na przykładzie Marii Kuncewiczowej i Janusza Głowackiego)

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 48–63
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.012.9554

Przekłady niebezpośrednie w polsko-włoskich relacjach literackich w dwudziestym wieku. Rekonesans

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 64–86
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.013.9555

Jak w krzywym zwierciadle. Przekładowy obraz francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce po roku 1918

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 87–103
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.014.9556

„Mała” historia przekładu. Złoty wiek angielskiej literatury dziecięcej w tłumaczeniach na język polski – zarys

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 104–123
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.015.9557

Spojrzenie z oddali: historia przekładu literackiego w Polsce z perspektywy projektu „Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane”

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 125–142
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.016.9558

Fandom i markowe wszechświaty: ewolucja czynników wpływających na polskie przekłady anglojęzycznej fantastyki

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 143–155
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.017.9559

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.