Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory

Redaktor numeru: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 11 grudnia 2019

Artykuły

Ilość

Naturellement: Speech Variants of Holocaust Bystanders in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 7-25
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.009.11384

„Why don’t you tell them…” Unheard Voices in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 26-53
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.010.11385

Bystanders Speaking. The Language Identity of the People of Chełmno in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 54-74
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.011.11386

The Sequence Outside the Church in Claude Lanzmann’s Shoah: Some Comments from a Linguist

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 75-107
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.012.11387

Translatio and Memory as Cultural Metaphors. Analogies, Touch Points, and Interactions

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 108-136
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.013.11388

Literary Translation as a Medium of Travelling Memory

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 137-158
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.014.11389

It Gives You Shivers: Translating Polish Holocaust Testimony into Brazilian Portuguese

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 159-176
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.015.11390

The Cinematic Figure of an Interpreter in a Nazi Concentration Camp. The Case Study of Marta Weiss in The Last Stage by Wanda Jakubowska

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 177-193
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.016.11391

A Misbehaved Testimony of the Shoah and the Disciplines of Memory: Vera Gran: The Accused by Agata Tuszyńska in the Original and in Translation

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 194-227
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.017.11392

Self-translation as a Ghost Story: Vladimir Nabokov’s The Eye

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 228-254
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.018.11393

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.