Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context

Redaktor numeru: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 2 grudnia 2019

Artykuły

Ilość

Polish Seventeenth-Century Translations of Jesuit Accounts from the Far East in the Context of Translation History

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 7–27
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.001.11259

Peritext in Polish Translations from Italian in the Eighteenth Century: Education or Manipulation?

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 28–45
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.002.11260

“It takes a genius to set the tune, and a poet to play variations on it”: Some Remarks on the Irksome (Im)possibility of Editing Shakespeare in Translation

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 46–62
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.003.11261

“A favour to Polish literature”. Katherine Mansfield’s Links with Poland

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 63–80
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.004.11262

Translating the World. Socio-translation Studies According to Alicja Iwańska

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 81–92
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.005.11263

On the Life and Work of Zofia Ernst

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 93–106
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.006.11264

“Shakespeare, he was quite a gifted fellow.” The Beginning of Stanisław Barańczak’s Career as a Translator

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 107–119
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.007.11265

Self-Translation: Between National Literature and “World Citizenship” (the Case of Maria Kuncewiczowa and Janusz Głowacki)

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 120–135
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.008.11266

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.