Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2016, Numer 32

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 3 lutego 2017

Artykuły

Ilość

Greckie i łacińskie średniowiecze w nie-liturgicznej poezji: Kasja Mniszka i Carmina Burana

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 7-27
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.001.6541

Strategie przekładu „obciążonego” kulturowo a polski przekład Jonathan Edwards Reader

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 28-44
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.002.6542

Przedwojenna seria translatorska Tajemniczego dziecka E. T. A. Hoffmann

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 45-67
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.003.6543

Przekład z duszy leci bystro, nim się w metrum złamie, czyli o formie angielskich tłumaczeń Pana Tadeusza

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 68-83
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.004.6544

Dos lid funem ojsgehargetn jidiszn folk Jicchoka Kacenelsona - po polsku

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 84-96
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.005.6545

Polski Hemingway

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 97-109
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.006.6546

Jadwiga Maurizio – uznana, nieznana, znajoma. Tłumaczka Lema

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 110-127
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.007.6547

Wielogłosowa powieść w translatorskim wielogłosie, czyli Anglicy na pokładzie Matthew Kneale’a

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 128-144
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.008.6548

Polscy wydawcy lilipuci jako idea-makers?

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 145-162
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.009.6549

„Zmartwychwstanie śmieciarzy”. Interakcjonizm symboliczny i narracyjne trajektorie biograficzne w tekstach polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 163-175
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.010.6550

Koncepcje

Polifoniczność przekładu a polifoniczność powieści. Koncepcje translatologiczne Theo Hermansa w świetle teorii Michaiła Bachtina

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 179-193
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.011.6551

Przekład jako przedmiot przedstawiający: ku ontologicznej definicji przekładu

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 194-210
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.012.6552

Debiuty

Paradoks wieczności i przemijania: doświadczenie czasu w That in Aleppo Once... Vladimira Nabokova oraz w jego polskich przekładach

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 213-225
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.013.6553

Obce wcielenia Dusiołka. Leśmianowskie „cudotwory słowotwórcze” w przekładach anglojęzycznych

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 226-248
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.014.6554

Miejsce Williama Carlosa Williamsa w polisystemie literackim Julii Hartwig

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 249-270
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.015.6555

Od negacji do afirmacji. Poetyka negacji w wierszu Widok z ziarnkiem piasku Wisławy Szymborskiej i jego angielskim przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 271-294
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.016.6556

Varia

Polska wersja Sekretów Aleksego z Piemontu

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 297-315
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.017.6557

Lektury

Negocjacje/transakcje/interakcje –  o współpracy translatorskiej Virginii Woolf, Katherine Mansfield i Samuela Koteliańskiego

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 319-329
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.018.6558

Przekład słowa, przekład obrazu. Myśl przekładoznawcza Elżbiety Tabakowskiej

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 330-337
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.019.6559

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.