Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 27 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Wariacje o prawie do zachowania milczenia

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 7-20
Data publikacji online: 1 marca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.17.009.8222

Modusy ekfrazy: sieneński kondotier Simone Martiniego oczami Zbigniewa Herberta i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 21-38
Data publikacji online: 1 marca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.17.010.8223

Cebulki nawleczone na iglicę, czyli co widać w polskim przekładzie Niewidzialnych miast Itala Calvina

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 39-56
Data publikacji online: 1 marca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.17.011.8224

Apofenia czytelnika/tłumacza wobec językowego medium na przykładzie polskiego przekładu Tęczy grawitacji Thomasa Pynchona oraz Finneganów trenu Jamesa Joyce’a

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 57-72
Data publikacji online: 1 marca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.17.012.8225

Obraz gramatyki i gramatyka obrazu

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 73-85
Data publikacji online: 1 marca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.17.013.8226

Obraz – opis – symulakrum

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 86-106
Data publikacji online: 1 marca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.17.014.8227

Emocje odzyskane w tłumaczeniu: o audiodeskrypcji artystycznej i przekładzie humoru

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 107-127
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/16891864PC.17.015.8228

Przekład i Eros, Przekład a nieśmiertelność

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 131-146
Data publikacji online: 1 marca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.17.016.8229

Nowe odsłony poezji. Recenzja książki Między słowem a rzeczywistością. Poezja Eliota wobec cielesności i Wcielenia pod redakcją Jean Ward i Marii Fengler.

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 149-156
Data publikacji online: 1 marca 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.