Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz
Opublikowano online: 23 lipca 2016

Artykuły

Ilość

Podmiot osobowy w świecie współczesnym

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 15-25
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.007.5085

Autonarracja jako metoda badania autokreacji

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 27-40
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.008.5086

Przywiązanie w dorosłości a jakość funkcjonowania w bliskim związku emocjonalnym w świetle wybranych wyników badań

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 41-52
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.009.5087

Rozwój myślenia w dorosłości: o sposobach badania rozumowania postformalnego w codziennych sytuacjach

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 55-71
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.010.5088

Kwestionariuszowy pomiar pięciu cech osobowości dzieci i dorastających. Polska adaptacja Big Five Questionnaire-Children (BFQ-C)

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 73-85
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.011.5089

Porównanie skuteczności treningów poznawczych i sportowego: LEGO Mindstorms i komputer przydatne w usprawnianiu funkcji intelektualnych u dzieci w wieku szkolnym  

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 87-100
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.012.5090

Sprawozdania i recenzje

Recenzja: Paul Bloom (2015), To tylko dzieci.  Narodziny dobra i zła. Sopot: Smak Słowa

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 103-105
Data publikacji online: 23 lipca 2016

Sprawozdanie z konferencji: Autyzm. Od nauki do praktyki. 25–27 września 2015, Kraków

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 107-113
Data publikacji online: 23 lipca 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.