Recenzja: Iwona Janicka, Hanna Liberska (red. nauk.) (2014), Psychologia rodziny

Dorota Katarzyna Suwalska-Barancewicz

Abstrakt

Recenzja: Iwona Janicka, Hanna Liberska (red. nauk.) (2014), Psychologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.