Sprawozdanie z XVII Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej  

Olga Mironiuk-Gracz,

Karolina Byczewska-Konieczny

Abstrakt

Sprawozdanie z XVII Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej
8–12 września 2015 roku, Braga (Portugalia)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.