Artykuły

Ilość

Larsa Tornstama Teoria Gerotranscendencji  jako teoria pozytywnego starzenia się

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 9-25
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.019.5996

Refleksyjność matek jako moderator związku między poczuciem własnej wartości matek a ich postawami rodzicielskimi

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 29-42
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.020.5997

Wpływ wybranych czynników na nasilenie objawów depresyjnych u kobiet we wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 43-54
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.021.5998

Związek wybranych aspektów przetwarzania fonologicznego z poziomem dekodowania u polskich licealistów z dysleksją 

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 55-72
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.022.5999

Zastosowanie Animowanego Kwestionariusza Najbardziej – Najmniej Ważne do badania wartości w okresie późnego dzieciństwa

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 73-89
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.023.6000

Bliskość w relacjach z rodzicami a przywiązanie i poziom intymności doświadczane przez młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 91-107
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.024.6001

Recenzja książki Katarzyny Schier pt.:”Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie". Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2016

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 111-114
Data publikacji online: 20 grudnia 2016

Sprawozdanie z XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 115-122
Data publikacji online: 20 grudnia 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.