Sprawozdanie z XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Olga Mironiuk-Gracz,

Karolina Byczewska-Konieczny

Abstrakt
References
Kielar-Turska M. (2016). Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, 8, 1.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.