Idealne rodzicielstwo: deklarowane przekonania i zachowanie matek małych dzieci 

Anna Szymanik-Kostrzewska,

Janusz Trempała

Abstrakt

The purpose of this study was to define mothers’ level of acceptance of beliefs and behaviours towards a child which are linked to three parental myths chosen by the authors: the myth of the supreme value of the child, of the need to ensure the child’s happiness, and of making friends with the child. Furthermore, the authors wanted to discover if parental myth acceptance is linked to rating the reasons behind the parents’ behaviour in accordance with these myths. In the study, 113 mothers (aged from 22 to 50) with at least one child of age between 1 and 7 participated. An Obsessive Mother to Child Love Questionnaire (OMCLQ) and a Modern Parent Stereotype Questionnaire (MPSQ) were used. The results of the study show that the parental myths selected by the authors are moderately accepted by the surveyed mothers, both when it comes to their beliefs and to behaviours towards the child.

Słowa kluczowe: idealne rodzicielstwo, mity wychowawcze, nadrzędna wartość dziecka
References

Ajzen I., Fishbein M. (1980), Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Arnett J. (2004), Emerging adulthood. winding road from the late teens through the twenties. New York: Oxford University Press.

Aronson E., Wilson T.W., Akert R.M. (1997). Psychologia Społeczna. Serce umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk S-ka.

Bakiera L. (2013), Zaangażowane rodzicielstwo autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłychWarszawa: Wydawnictwo Difin.

Baumrind D. (1972), Socialization and instrumental competence in young children. W: W.W. Hartup (red.), The young child: Reviews of research. Vol. 2 (202–224). Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.

Bidzan M. (2013), Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Harmonia.

Bieńko M. (2015), Perfekcyjna matka oraz bachor poradnikach bezradnikach współczesnej popkultury. W: I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności: wybrane zagadnienia (91–106). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Bowlby J. (1951), Maternal care and mental health. Geneva: World Health Organisation.

Cherlin A.J. (2010), The marriage go-round: the stage of marriage and the family in america today. New York: Vintage Books.

Chiu L.H. (2007), Child-rearing attitudes of chinese, chinese-american, and anglo-american mothers. International Journal of Psychology, 22, 4, 409–419.

Davidson A.R., Jaccard J.J. (1979), Variables that moderate the attitude-behavior relation: Results of longitudinal survey. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 8, 1364–1376.

Długosz P. (20913), Sytuacja absolwentów studiów wyższych na rynku pracy jakość wykształcenia. Nierów­ności Społeczne Wzrost Gospodarczy, 33, 43–54.

Fishbein M., Ajzen I. (1975), Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Fiske S.T., Taylor S.E. (1991), Social cognition. From brains to culture. Second Edition. New York: McGraw-Hill.

Goh E. (2011), China’s one-child policy and multiple caregiving: raising little suns in Xiamen. New York: Routledge.

Gordon T. (1991), Wychowanie bez porażek. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Hays S. (1996), The Cultural contradictions of motherhood. London: Yale University Press.

Heszen I. (2014), Psychologia stresuWarszawa: PWN.

Janicka I., Liberska H. (2014), Psychologia rodzinyWarszawa: PWN.

Kagitcibasi C. (1982), The changing value of children in Turkey. Current studies on the value of children. Number 60-E. Honolulu, HI: East West Population Institute Publication.

Kagitcibasi C., Ataca B. (2005), Value of children and family change: three-decade portrait from Turkey. Applied Psychology: An International Review, 54, 3, 317–337.

Kopp C.B. (1982), Antecedents of self-regulation: developmental perspective. Developmental Psychology, 18, 199–214.

Kościelska M. (2011), Odpowiedzialni rodzice. doświadczeń psychologa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Liberska H. (2007), Współczesny obraz moratorium. W: B. Harwas- Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość współczesność (25–52). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Maccoby E., Martin J. (1983), Socialization in the context of the family: Pattern-child interaction. W: E.M. Hetherington (ed.), Handbook of child psychology: Socialization, personality, and social development, 4, 1–102. New York: Wiley.

Miller C.L. (2014), Little emperors and an Army of Orphans: the government’s control over the idea of family in an overpopulated world. University Honors Program Theses. Paper 1.

Nauck B. (2014), Value of children and the social production of welfare. Demographic Research, 30, 66, 1793–1824.

Nawroczyński B. (1929), Swoboda przymus wychowaniu. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Padilla-Walker L.M., Nelson L.J. (2012), Black hawk down? Establishing helicopter parentingas distinct construct from other forms of parental control during emerging adulthood. Journal of Adolescence, 35, 1177–1190.

Palęcka A., Szczodry H. (2010), Hipermacierzyństwo – na przykładzie matek osób niepełnosprawnością intelektualną. W: A. Palęcka, H. Szczodry, M. Warat (red.), Kobiety społeczeństwie polskim (17–42). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Schiffrin H.H., Liss M., Miles-McLean H., Geary K.A., Erchull M.J., Tashner T. (2014), Helping or hovering? The effects of helicopter parenting on college students’ well-being. Journal of Child & Family Studies, 23, 548–557.

Sears W., Sears M. (2001), The attachment parenting book: commonsense guide to understanding and nurturing your babyBoston: Little, Brown and Company.

Selye H. (1978), Stres okiełznany. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Senior J. (2015), Dużo radości, mniej przyjemności. Paradoks współczesnego dzieciństwa. Poznań: Media Rodzina.

Sternberg R.J. (1986), triangular theory of love. Psychological Review, 93, 2, 119–135.

Szymanik-Kostrzewska A. (2016), Dziecko jako projekt rodzicielski? Przekonania matek na temat wycho­wania ich percepcja zachowań dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Śliwerski B. (2003), Pedagogika negatywna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom (436–451). Warszawa: PWN.

Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.

Trempała J. (2010), Obsesyjna miłość rodziców do dziecka. Przyczynek do dyskusji. Roczniki Naukowe WSIiE TWP Olsztynie, 1–2, 169–180.

Trempała J., Czyżowska D. (2004), Rozwój moralny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych (106–130). Warszawa: PWN.

Umberson D., Gove W.R. (1989), Parenthood and psychological well-being: theory, measurement, and stage in the family life course. Journal of Family Issues, 10, 4, 440–462.

Schoenebeck H. von (2008), Wolność od wychowywaniaKraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.