Postawy wobec globalizacji a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola procesów tożsamościowych

Arkadiusz Jasiński,

Anna Oleszkowicz,

Aleksandra Słowińska,

Romuald Derbis

Abstrakt

Attitude s toward Globalization and Life Satisfaction The Mediating Role of Identity Formation

The aim of the research was to describe the relationship between attitudes toward globalization and life satisfaction and identity processes in the group of young adults. The sample included of 403 people at the age of 19–35 (M = 22.84, SD = 2.81), 219 women (54.3%) and 184 men. The relations were measured with the use of three questionnaires: Questionnaire of Attitudes Toward Globalization (Senejko, Łoś, 2016), Questionnaire of Identity Formation by A. Oleszkowicz, A. Słowińska (referring to the Dual-Cycle Model of Identity Formation by Luyckx et al., 2006) and SWLS Questionnaire (Diener et. al., 1985). Data analysis was based on structural equation modeling. The research results indicate a lack of direct relationship between attitudes toward globalization and life satisfaction. It was established that all of the identity processes differentiate the level of life satisfaction. The most powerful predictor of life satisfaction is a refl ective exploration in depth. In the relation of attitudes toward globalization – life satisfaction, identity processes are mediators. The anxiety attitude toward globalization is in strong relationship with ruminative exploration processes. Critical attitude is in relationship with refl ective exploration in breadth and depth and identifi cation with commitment. The accepting attitude is in relationship with a refl ective exploration in breadth and depth.

Słowa kluczowe: postawy wobec globalizacji, satysfakcja z życia, procesy tożsamościowe, młodzi dorośli

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.