Artykuły

Ilość

Reprezentacja Ja u wysoko funkcjonujących osób z autyzmem – przegląd badań z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu.

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: grudzień 2019

Jakość więzi z dzieckiem i prężność matek a ich satysfakcja z życia

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2019

Kwestionariusz Elastyczności w Radzeniu Sobie ze Stresem Dla Adolescentów (Kers-14a)

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2019

Dobrostan psychologiczny, postawy egzystencjalne i bilans życia w wieku starszym

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2019

Charakterystyka pasji a okres rozwoju człowieka – badania poprzeczne  

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2019

Rozwój i charakterystyka więzi przywiązaniowej w relacji romantycznej

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2019

Recenzja książki: Mark H. Johnson, Michelle de Haan (2018), Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie. Gdańsk: Harmonia Universalis 

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2019

Sprawozdanie z 19 Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 29.08-01.09. 2019, Ateny

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.