Sprawozdanie z 19 Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 29.08-01.09. 2019, Ateny

Magdalena Kosno

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.