Sprawozdanie z konferencji naukowej „Muzyka a Zdrowie Człowieka w Perspektywie Psychologicznej”

Małgorzata Kaczor

Abstrakt

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Muzyka a Zdrowie Człowieka w Perspektywie Psychologicznej”, Kraków, 23 września 2010

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.