Artykuły

Ilość

Nabywanie reakcji emocjonalnych: rekonstrukcja i rewizja eksperymentu z udziałem Małego Alberta

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 9–19
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.013.1467

Value priorities in hearing-impaired adolescents

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 23–36
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.014.1468

Ruchy gałek ocznych podczas oceny poprawności zapisu wyrazów jako wskaźnik rozwoju świadomości ortograficznej młodzieży z dysortografią

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 37–50
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.015.1469

Znaczenie cech temperamentu dla zaangażowania młodzieży w używanie alkoholu

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 51–73
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.016.1470

Deklaracje postaw wobec przemocy rówieśniczej wśród gimnazjalistów

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 75–86
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.017.1471

Twórcze przedszkolaki w percepcji rodziców i nauczycieli

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 87–108
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.018.1472

Sprawozdania i recenzje

Recenzja: Chris Moulin, Moshe Naveh-Benjamin, Celine Souchay (eds.), 2009, Episodic memory and healthy ageing

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 111–114
Data publikacji online: 20 grudnia 2013

Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 115–119
Data publikacji online: 20 grudnia 2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.