Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego

Karolina Byczewska-Konieczny,

Magdalena Kosno,

Małgorzata Stępień-Nycz

Abstrakt

Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju.
Od dziecka do dorosłego

Gdańsk, 27–29.05.2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.