Recenzja: Chris Moulin, Moshe Naveh-Benjamin, Celine Souchay (eds.), 2009, Episodic memory and healthy ageing

Karolina Byczewska-Konieczny

Abstrakt

Recenzja: Chris Moulin, Moshe Naveh-Benjamin, Celine Souchay (eds.), 2009, Episodic memory and healthy ageing Hove, New York: Psychology Press

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.