Artykuły

Ilość

Natura, mechanizmy neurofizjologiczne i zmiany rozwojowe funkcji zarządzających

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 9–27
Data publikacji online: 6 marca 2014
DOI 10.4467/20843879PR.13.019.1720

Zarządzanie emocjami? Funkcje zarządzające a rozwój emocjonalny

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 29–46
Data publikacji online: 6 marca 2014
DOI 10.4467/20843879PR.13.020.1721

Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 47–61
Data publikacji online: 6 marca 2014
DOI 10.4467/20843879PR.13.021.1722

Raporty z badań

Zimne versus gorące funkcje zarządzające i język a rozumienie przez dzieci własnych oraz innych osób stanów umysłowych

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 65–82
Data publikacji online: 6 marca 2014

Znaczenie zasobów poznawczych dla poziomu funkcji zarządzających w wieku senioralnym

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 83–93
Data publikacji online: 6 marca 2014

Kompetentny tutor. Znaczenie funkcji zarządzających dla przebiegu tutoringu rówieśniczego

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 95–110
Data publikacji online: 6 marca 2014

Sprawozdania i recenzje

Recenzja: Eduardo Marti, Cyntia Rodriguez (red.). 2012, After Piaget

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 113-122
Data publikacji online: 6 marca 2014

Sprawozdanie z International Workshop on Bilingulism and Cognitive Control, Uniwersytet Jagielloński

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 123-130
Data publikacji online: 6 marca 2014

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.