Sprawozdanie z International Workshop on Bilingulism and Cognitive Control, Uniwersytet Jagielloński

Justyna Kotowicz

Abstrakt

W dniach 15-17 maja 2013 w Krakowie odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące dwujęzyczności i kontroli poznawczej (ang. International Workshop on Bilingulism and Cognitive Control) zorganizowane przez Langustę, Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie naukowe miało miejsce w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach, które znajdują się w Lasku Wolskim w krakowskiej dzielnicy Zwierzyniec. Spiritus movens warsztatów była Zofia Wodniecka (Uniwersytet Jagielloński), kierownik Langusty i badaczka dwujęzyczności. Organizatorkami, poza wspomnianą Zofią Wodniecką, były: Susan C. Bobb (Georg-August University Göttingen, Niemcy) oraz Judtih F. Kroll (Pennsylvania State University, USA).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.