Sprawozdanie z XVI Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lozanna, Szwajcaria, 3–7 września 2013 roku

Karolina Byczewska-Konieczny,

Magdalena Kosno,

Małgorzata Stępień-Nycz

Abstrakt

Sprawozdanie:

XVI Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Lozanna, Szwajcaria, 3–7 września 2013 roku

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.