Sprawozdanie z Europejskiej Regionalnej Konferencji IACEP

Magdalena Kosno

Abstrakt

Sprawozdanie z Europejskiej Regionalnej Konferencji IACEP „Cognitive and executive functioning: Concepts, measurement and educational implications” („Poznawcze i zarządzające funkcjonowanie.: Koncepcje, pomiar i edukacyjne implikacje”), Budapeszt, 19‒20 czerwca 2014

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.