Kontakt

Adres Redakcji:

Redakcja Psychologii Rozwojowej
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

sekcja@apple.phils.uj.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.