Indeksacja w bazach danych

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science)

CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus International - ICV 2016 79.81

ProQuest Central

ERIH Plus

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

Norwegian Social Science Data Services (NSD)

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.