Recenzenci 2013

dr Katarzyna Adamczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska)

dr Anita Bajcar (Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, Polska)

dr Dorota Bednarek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)

prof. dr hab. Maria Beisert (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

dr hab. prof. nadzw. UŁ  Eleonora Bielawska-Batorowicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

dr Agnieszka Bieńkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)

dr hab. prof. UWr Danuta Borecka-Biernat (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

dr hab. prof. UMCS Aneta Borkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

prof. dr hab. Paweł Boski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)

dr hab.  Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

prof. dr hab.  Lidia Cierpiałkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

doc. dr Alina Czapiga (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

dr hab. prof. UW  Ewa Czerniawska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

prof. UW, dr hab.  Maria Czerwińska-Jasiewicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

dr hab.  Ewa Domagała-Zyśk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

dr Anna Döring (Royal Holloway, University of London, Londyn, Wielka Brytania)

prof. UW, dr hab.  Elżbieta Dryll (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

prof. UAM dr hab. Stefan Frydrychowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

dr hab., prof. UKSW Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

dr Alicja Głębocka (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

prof. dr hab.  Andrzej Gołąb (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, Polska)

dr Ewa Gurba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)

dr hab. Maciej Haman (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

dr hab., prof. UŁ Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)

prof. dr hab. Barbara Kaja (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)

prof. dr hab. Yurij Karandashev (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona, Legnica, Polska)

dr Maria Kliś (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska)

dr hab., prof. KUL Dorota Kornas-Biela (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

prof. dr hab. Małgorzata Kościelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)

dr Izabela Krejtz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)

dr hab., prof. UMCS Grażyna Kwiatkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

dr hab. prof. UW Maria Ledzińska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

prof. dr hab. Wiesława Limont (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

dr hab., prof. UG Małgorzata Lipowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)

dr hab. Anna Manek (Politechnika Lubelska, Lublin, Polska)

ks. prof. dr hab. Józef Makselon (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska)

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)

prof. dr hab. Anna Matczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Dyan McKinley (University of Sheffield, Wielka Brytania)

prof. dr hab. Jolanta Miluska (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)

Dr hab. prof. KUL Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

dr hab. prof. UWr Anna Oleszkowicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Marian Olejnik

prof. dr hab. Roman Ossowski (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz, Polska)

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)

dr hab.prof. UG Beata Pastwa-Wojciechowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)

prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska)

dr n. med. Maciej Pilecki (Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków, Polska)

prof. dr hab. Ewa Pisula (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

prof. dr hab. Wojciech Pisula (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska)

dr hab. prof. UŁ.Grażyna Poraj (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

dr hab. Adam Putko (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

dr hab. prof. UR. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

dr hab.  Wioletta Radziwiłłowicz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)

dr hab. Elżbieta Rydz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

dr hab. Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Wrocław, Polska)

prof. dr hab. Helena Sęk (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Wrocław, Polska)

dr hab. prof. UJ Ryszard Stach (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)

prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

dr hab. prof. UWr. Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

dr Marcin Szczerbiński (University College Cork, Irlandia)

Dorota Szczygieł (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)

Jacek Śliwak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

Barbara Tryjarska

Stanisława Tucholska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Dorota Turska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Andrzej Twardowski

Zenon Uchnast (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, lublin, Polska)

Janina Uszyńska-Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska)

Barbara Winczura (Dolnośląska Szkoław Wyższa, Wrocław, Polska)

Ludwika Wojciechowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Wanda Zagórska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Ludmiła Zając-Lamparska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)

Ewa Zasępa (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.