Rada naukowa

Michael D. Berzonsky (SUNY at Cortland, USA)
Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Sopot)
Barbara Bokus (UW Warszawa)
Jerzy Brzeziński (UAM Poznań)
Maria Czerwińska-Jasiewicz (UKSW Warszawa)
Adam Frączek (APS Warszawa)
Barbara Harwas-Napierała (UAM Poznań)
Maria Jagodzińska (NWSP Białystok)
Luciano L’Abate (Georgia State University, USA)
Maria Ledzińska (UW Warszawa)
Hanna Liberska (UKW Bydgoszcz)
Georg Lind (University of Konstanz, Niemcy)
Milon Potmesil (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
Maria Straś-Romanowska (UWr Wrocław)
Marcin Szczerbiński (University College Cork, Irlandia)
Małgorzata Toeplitz-Winiewska (PTP)
Janusz Trempała (UKW Bydgoszcz)
Czesław Walesa (WSEI Lublin)
Magdalena Wojcieszak (ASCoR, University of Amsterdam, Holandia)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.